Letöltések

Belső ellenőri alapdokumentumok 

370/2011. (XII. 31.) korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Belső ellenőri kézikönyv minta_2017 _pdf_word

Az IIA standardok magyarul

Az IIA standardok angolul

Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok útmutató

Kötelező regisztráció belső ellenőrök számára

Információs csomag

TÁJÉKOZTATÓ a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről

BEJELENTŐLAP a belső ellenőri tevékenység határon átnyúló jelleggel történő gyakorlása megkezdésének és folytatásának, valamint az adatváltozás és a nyilvántartásból való törlés bejelentéséhez

Kimentési kérelem belső ellenőrök részére

Vonatkozó jogszabályok jegyzéke

Belső kontroll rendszer 

A belső kontroll rendszer magyarországi bemutatása 2012

Magyarországi államháztartási belső kontroll standardok

ÁLLAMHÁZTARTÁSI BELSŐ KONTROLL STANDARDOK ÉS GYAKORLATI ÚTMUTATÓ_2017

Útmutató a külső és belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának vezetéséhez:

Útmutató

Belső ellenőrzések nyilvántartása

Külső ellenőrzések nyilvántartása

Költségvetési szervek monitoring rendszere

Belső Kontroll Kézikönyv minta és melléklet minta     

Mintadokumentumok 

A belső ellenőrök etikai kódexe

Éves terv és beszámoló készítés 2020 évre:

útmutató

excel tábla önkormányzat

excel tábla költségvetés 

Kockázatkezelés eljárásrendje

Intézkedési terv mintája

Módszertanok 

Teljesítmény-ellenőrzési módszertan

Rendszerellenőrzési módszertan 

Európai Únios támogatások ellenőrzése

Informatikai ellenőrzések módszertana

A nemzetgazdasági elszámolások ellenőrzésnek módszertana

Szabályszerűségi ellenőrzések módszertana

Információs rendszerek kontrollja

A költségvetési gazdálkodás ellenőrzése

Pártok gazdálkodásának ellenőrzése

A Strukturális Alapok mintavételezésen alapuló és rendszerellenőrzésének módszertani útmutatója

Szakmai cikkek az ellenőrzésről

Tanács-Szél: Ellenőrzési nyomvonal

Dr. Fábián Tibor:Audit trail

Dormán István Zoltán–Görgényi Gábor–Horváth Margit: A belső kontrollrendszer működésének értékelése a központi költségvetési szerveknél

Sepsey Tamás:Belsõ ellenõrzés az önkormányzatoknál

Tóth József: A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei

Szüdi János: Az ellenőrzés rendszere a közoktatásban

Szabályzat-és rendeletminták

Önkormányzatok rendelete a vállalkozók kommunális adójáról

Mintarendelet a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Önkormányzatok rendelete az építményadóról

Önkormányzatok rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról 

revisionSOFT mintadokumentumok

GDPR szabályzat

A fenti adatok forrása: Internet és saját készítésű dokumentumok

Aktualitások

Köztulajdonban álló gazdasági társaság jogszabályváltozás

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének részletszabályai 2020. január 01-től remélhetőleg életbe lépnek
tovább

2020 évi tervkészítés

Megjelent a tervezési segédlet a 2020. évi belső ellenőri tervek és beszámolók elkészítéséhez
tovább

Jogszabály változás

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény kiegészült a belső kontroll és belső ellenőrzési folyamatokkal
tovább

Elérhetőségeink


Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda
Cím: 4400 Nyíregyháza, Rózsa u. 37/B

Telefon: 30/627-7093
E-mail: iroda@szalkay.hu

Segíthetünk?