Letöltések

Belső ellenőri alapdokumentumok 

370/2011. (XII. 31.) korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 2020.01.01.

A jogszabály változások összefoglalója 2020.01.01-től

Belső ellenőri kézikönyv minta_2017 _pdf_word

Az IIA standardok magyarul

Az IIA standardok angolul

Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok útmutató

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollja

2009. évi CXXII. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről (2020.01.02.)

339/2019. (XII. 23.) korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről (2020.01.02)

Alapkérdések tisztázása a belső kontroll rendszer kapcsán (2020.01.17.)

Feladatjegyzék a fenti jogszabály alapján 2020.01.02.

A Felügyelő Bizottság számára előírt feladatok összefoglalója (2020.01.17.)

22/2019. (XII.23.) PM rendelet a 39/2019. (XII. 23.) abelső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről. 2020.01.03.

Feladatjegyzék a képzés módosulása kapcsán 2020.01.03. 

Kötelező regisztráció belső ellenőrök számára

Információs csomag

 

Belső kontroll rendszer 

A belső kontroll rendszer magyarországi bemutatása 2012

Magyarországi államháztartási belső kontroll standardok

ÁLLAMHÁZTARTÁSI BELSŐ KONTROLL STANDARDOK ÉS GYAKORLATI ÚTMUTATÓ_2017

Útmutató a külső és belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának vezetéséhez:

Útmutató

Belső ellenőrzések nyilvántartása

Külső ellenőrzések nyilvántartása

Költségvetési szervek monitoring rendszere

Belső Kontroll Kézikönyv minta és melléklet minta     

Mintadokumentumok 

A belső ellenőrök etikai kódexe

Éves terv és beszámoló készítés 2020 évre:

útmutató

excel tábla önkormányzat

excel tábla költségvetés 

Kockázatkezelés eljárásrendje

Intézkedési terv mintája

Módszertanok 

Teljesítmény-ellenőrzési módszertan

Rendszerellenőrzési módszertan 

Európai Únios támogatások ellenőrzése

Informatikai ellenőrzések módszertana

A nemzetgazdasági elszámolások ellenőrzésnek módszertana

Szabályszerűségi ellenőrzések módszertana

Információs rendszerek kontrollja

A költségvetési gazdálkodás ellenőrzése

Pártok gazdálkodásának ellenőrzése

A Strukturális Alapok mintavételezésen alapuló és rendszerellenőrzésének módszertani útmutatója

Szakmai cikkek az ellenőrzésről

Tanács-Szél: Ellenőrzési nyomvonal

Dr. Fábián Tibor:Audit trail

Dormán István Zoltán–Görgényi Gábor–Horváth Margit: A belső kontrollrendszer működésének értékelése a központi költségvetési szerveknél

Sepsey Tamás:Belsõ ellenõrzés az önkormányzatoknál

Tóth József: A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei

Szüdi János: Az ellenőrzés rendszere a közoktatásban

Szabályzat-és rendeletminták

Önkormányzatok rendelete a vállalkozók kommunális adójáról

Mintarendelet a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Önkormányzatok rendelete az építményadóról

Önkormányzatok rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról 

revisionSOFT mintadokumentumok

GDPR szabályzat

A fenti adatok forrása: Internet és saját készítésű dokumentumok

Aktualitások

Alapok a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrzésének kialakításához

Számos megkeresés érkezett hozzánk, ami a rendszer alapjait érintette, ezért készítettünk egy gyakorlati menetrendet
tovább

Költségvetési szervek belső ellenőrzése 2020.

2020. január 01-től jelentős mértékben megváltozott a 370/2011 (XII.31.) költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabály
tovább

Megjelent a 339/2019 (XII.23.) kormányrendelet

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó jogszabály hatályba lépett
tovább

Elérhetőségeink


Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda
Cím: 4400 Nyíregyháza, Rózsa u. 37/B

Telefon: 30/627-7093
E-mail: iroda@szalkay.hu

Segíthetünk?