Költségvetési szervek belső ellenőrzése 2020.

A jogszabály alapján egy rövid összefoglalót készítettünk, melyben sárga színnel vagy áthúzással jelöltük a módosított részeket. A most hatályba lépett szakaszokat és a feladatokat összefoglaltuk, de a teljes anyag és a jogszabály is letölthető: 370/2011. (XII.31.) korm. rendelet és az összefoglaló

Módosítások 2020. január 01-től:

 • A rendelet hatálya kis mértékben megváltozott, kiegészült. 
 • A fogalmak között kisebb kiegészítés történt.
 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének feladatai több ponton is változtak.
 • A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, ahol most megjelent a belső kontroll felelős, mint új fogalom. 
 • Az információs és kommunikációs rendszer alapfogalma megváltozott.
 • A vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről kisebb pontosítást kapott.
 • A kötelező továbbképzés kapcsán a költségvetési szerve vezetője a képzést tovább delegálhatja, pl. a belső kontroll felelősre. Ez könnyítés a szervezet vezetője számára.
 • A költségvetési szervek belső ellenőrzése kapcsán a 15.§ és a 16.§ szakaszok teljesen megújultak, a lényeges, vagy nagyobb horderejű változásokat kiemeltük (pl. belső ellenőrzési szervezeti egység létrehozása, stb.. A legtöbb és leglénygesebb változások itt történtek, de lényegében itt egy fogalmi összerendezés történt csupán.
 • A szervezeti és funkcionális függetlenség elemei, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások kapcsán az összeférhetetlenség tekintetében megjelent 2 új bekezdés. 
 • A belső ellenőrzés tervezése jelentős mértékben változott, itt a határidőkben is változás történt, ami a Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítási kötelezettségét is magában hordozza. November 15. helyett október 31. lett az új határidő. 
 • Az ellenőrzési program elkészítése nem változott, de az új szereplőként belépő szakértőket is megbízólevéllel kell ellátni.
 • Önkormányzatok esetén kisebb pontosítás történt, a jegyző felelősségébe került az éves terv és beszámoló előterjesztése, korábban ezt a polgármesternek kellett megtennie.
 • Lényegében a változások a napi ügymenetet nem befolyásolják, a tervezés kapcsán kell egy rövidebb határidővel számolni, illetve a képzések és a belső kontroll felelős változásai mindenképpen belső szervezeti átrendeződéseket vonhatnak maguk után. FONTOS, hogy a Belső Ellenőrzési Kézikönyveket módosítani szükséges a most életbe lépett jogszabályváltozás miatt. 

Aktualitások

2021. évi tervezési segédlet

Megjelent a tervezési és beszámolási segédlet a PM honlapján
tovább

Gtbkr. irányelv megjelenése

A Pénzügyminisztérium kiadta az irányelvet és a kézikönyv mintát a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok számára
tovább

Alapok a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrzésének kialakításához

Számos megkeresés érkezett hozzánk, ami a rendszer alapjait érintette, ezért készítettünk egy gyakorlati menetrendet
tovább

Elérhetőségeink

Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda
Cím: 4400 Nyíregyháza, Rózsa u. 37/B

Telefon: 30/627-7093
E-mail: iroda@szalkay.hu