Belső kontroll a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál

A jogszabály tervezet alapján a feladatok köre csaknem megegyezik a Bkr.-ben lefektetett feladatokkal:

A többségi állami tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselője olyan belső kontrollrendszert alakít ki és működtet, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, hogy a többségi állami tulajdonú gazdasági társaság:

  • a működése és gazdálkodása során a tevékenységét szabályozottan, szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre,
  • az elszámolási kötelezettségeit teljesítse,
  • megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól,
  • működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon rendelkezésre,
  • biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, átlátható és etikus működését.

Vállalkozásunk mind a belső kontroll mind a belső ellenőrzési feladatok ellátására felkészült ebben a szegmensben is. Átgondolt és könnyen a szervezetre szabható módszertanokat dolgoztunk ki annak érdekében, hogy az érintett szervezetek vezetői megfeleljenek a jogszabály által támasztott követelményeknek.

Frissítés: 2019. június 04-én Pénzügyminszter Úr a következő módosításokat terjesztette elő (67-68.§.)

Aktualitások

2020 évi tervkészítés

Megjelent a tervezési segédlet a 2020. évi belső ellenőri tervek és beszámolók elkészítéséhez
tovább

Jogszabály változás

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény kiegészült a belső kontroll és belső ellenőrzési folyamatokkal
tovább

Tervezés 2019-ben

A Pénzügyminisztérium közzétette a belső ellenőrök számára a 2019. évi tervezéshez szükséges mintadokumentumokat
tovább

Elérhetőségeink


Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda
Cím: 4400 Nyíregyháza, Rózsa u. 37/B

Telefon: 30/627-7093
E-mail: iroda@szalkay.hu

Segíthetünk?