Belső kontroll a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál

A jogszabály tervezet alapján a feladatok köre csaknem megegyezik a Bkr.-ben lefektetett feladatokkal:

A többségi állami tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselője olyan belső kontrollrendszert alakít ki és működtet, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, hogy a többségi állami tulajdonú gazdasági társaság:

  • a működése és gazdálkodása során a tevékenységét szabályozottan, szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre,
  • az elszámolási kötelezettségeit teljesítse,
  • megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól,
  • működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon rendelkezésre,
  • biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, átlátható és etikus működését.

Vállalkozásunk mind a belső kontroll mind a belső ellenőrzési feladatok ellátására felkészült ebben a szegmensben is. Átgondolt és könnyen a szervezetre szabható módszertanokat dolgoztunk ki annak érdekében, hogy az érintett szervezetek vezetői megfeleljenek a jogszabály által támasztott követelményeknek.

Frissítés: 2019. június 04-én Pénzügyminszter Úr a következő módosításokat terjesztette elő (67-68.§.)

Aktualitások

2021. évi tervezési segédlet

Megjelent a tervezési és beszámolási segédlet a PM honlapján
tovább

Gtbkr. irányelv megjelenése

A Pénzügyminisztérium kiadta az irányelvet és a kézikönyv mintát a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok számára
tovább

Alapok a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrzésének kialakításához

Számos megkeresés érkezett hozzánk, ami a rendszer alapjait érintette, ezért készítettünk egy gyakorlati menetrendet
tovább

Elérhetőségeink

Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda
Cím: 4400 Nyíregyháza, Rózsa u. 37/B

Telefon: 30/627-7093
E-mail: iroda@szalkay.hu